Levertijd

De levertijd van een nieuwe zakelijke glasvezel aansluiting bedraagt gemiddeld 12 tot 20 weken. Dit is het geval, wanneer er nog geen fysieke vezels in het pand aanwezig zijn en alles nieuw moet worden aangelegd.

Er komt het een en ander kijken bij het realiseren van een nieuwe glasvezel aansluiting. De situatie verschilt van pand tot pand en van gemeente tot gemeente.

Het hele traject bestaat uit graven, blazen en lassen. In de meeste gevallen moet het laatste deel naar uw pand nog worden gegraven. In vrijwel alle gevallen moeten wij een vergunningsaanvraag doen bij de gemeente.

Alle factoren bij elkaar zorgen voor de genoemde doorlooptijd.

Wij garanderen nooit opleverdatums van glasvezel aansluitingen. Dit heeft alles te maken met onze afhankelijkheid van derden en het feit dat er onvoorziene omstandigheden kunnen optreden tussen de aanvraag en de gewenste realisatiedatum. Onze medewerkers zullen er uiteraard in het voortraject alles aan doen om een verwachte opleverdatum aan te geven, die realistisch is, gebaseerd op de informatie die op dat moment bij ons bekend is.

Na het verstrekken van een opdracht aan ons wordt de verbinding ge-engineerd en wordt een site survey ingepland. Nadat wij het site survey rapport hebben ontvangen wordt een verwachte opleverdatum gecommuniceerd.

Bestaande aansluiting in het pand

De levertijd kan fors worden verkort in het geval van zogenaamde on-net locaties. Dat wil zeggen dat er reeds één of meerdere vezelparen in het pand aanwezig zijn, die gebruikt kunnen worden om de verbinding werkend op te leveren.

De belangrijkste factor hierbij is dat er geen vergunningen meer aangevraagd hoeven te worden, wat een positieve invloed heeft op de levertijd.