Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken en onderhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. INTO Telecom & IT BV is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

© 2021, INTO Telecom & IT BV.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan INTO Telecom & IT of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van INTO Telecom & IT BV.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover INTO Telecom & IT BV geen controle heeft. INTO Telecom & IT BV draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

Cookies op into.nu

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Via onze website worden cookies geplaatst van diverse externe bedrijven, zoals het Amerikaanse bedrijf Google als onderdeel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Het kan gebeuren dat deze externe bedrijven informatie aan derden verschaffen indien ze hiertoe wettelijk verplicht worden of wanneer de informatie namens het externe bedrijf door een derde partij wordt verwerkt. Wij hebben hier geen invloed op. 

De informatie die middels de cookies wordt verzameld, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.  

Wijzigingen

INTO Telecom & IT BV behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.