Sinds de invoering van de Wet meldplicht datalekken op 1 januari 2016 zijn er 3.400 datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Volgens vicevoorzitter Wilbert Tomesen is het aantal meldingen nog aan de lage kant.