De moderne manager

De moderne manager

13 augustus 2019
Blog, INTO & Vodafone laten het slimmer werken

Teams worden zelfsturend. Leidinggeven wordt coachen en daarmee veranderen de skills van de managers en het team. Maar wat zijn de verschillen tussen de vormen van traditioneel management en de manager van een zelfsturend team? In dit artikel gaan we in op deze verschillen, de verandering en de benodigde tools voor het team en de manager.

De voordelen van zelfsturende teams zijn legio, zo valt te lezen in de artikelen Grenzen tussen werk en vrije tijd vervagen, Leidinggeven is ouderwets en de INTOgraphics. De omschakeling naar zelfsturend werken is ingrijpend en geduld en doorzettingsvermogen zijn daarbij nodig. Een belangrijke verandering zit in de manier van leidinggeven. Hieronder lees je vier punten waarin de verschillen tussen een traditionele manager en de moderne manager helder zijn.

Controle
Controle is in een traditionele managementrol belangrijk, want het rapporteren van het team is medebepalend voor de beslissing van de manager. Bij een zelfsturend team maakt een manager deze keuze niet; hij laat juist het team beslissen. Daarmee geef je het team verantwoordelijkheid en neemt het team eigenaarschap.

Hiërarchie
De klassieke manager is top-down gericht en stelt doelen die teams moeten behalen. Aansluitend evalueert de manager het team op het behaalde resultaat. De moderne manager helpt en coacht het team om optimaal te kunnen samenwerken, waarbij doelen juist in samenspraak worden bepaald.

Fouten maken
Zelfsturende teams werken optimaal wanneer men fouten mag maken. Ten eerste is dit een goede leerschool en op de tweede plaats zorgt dit voor initiatief van medewerkers. In ouderwetse teams wordt fouten maken afgekeurd, waardoor werknemers doen wat er gevraagd wordt en daarmee niet een stapje extra zetten.

Informatie en inzicht
In een klassieke situatie is alle informatie inzichtelijk voor de manager en zijn er scherpe targets waarop gestuurd wordt. Bij zelfsturende teams is alle informatie inzichtelijk en is iedereen onderdeel van het target, waardoor medewerkers en het team als geheel verantwoordelijkheid pakken en direct kunnen bijsturen.

Om als moderne manager leiding te geven aan een zelfsturend team, is het faciliteren van samenwerking van groot belang. Het zijn immers zelfstandige teams die intensief, multifunctioneel en face-to-face met elkaar samenwerken om zo snel mogelijk waarde te creëren voor klanten en de organisatie. Aan de ene kant is dit in de vorm van coachen van competenties in deze manier van samenwerken, aan de andere kant het concreet faciliteren in de vorm van tools. De basis van de moderne manager is dan ook het creëren van samenwerking; zowel offline als online. Meer over deze tools lees je in de artikelen 5 apps om slimmer te werken en de Top drie samenwerkingstools.

 

Altijd een adviseur in de buurt

Ontdek wat INTO’s online werken en de digitale werkplek voor jouw organisatie kunnen betekenen. 

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek met één van onze adviseurs.

Ik wil een vrijblijvend adviesgesprek
 


INTO laat het werken. 
INTO is de grootste leverancier op het gebied van telecommunicatie en de digitale werkomgeving voor ondernemend Nederland. Wij begeleiden organisaties in het digitale transformatieproces van de huidige werkomgeving, en die van de toekomst.